Werkwijze

Eerst hebben de ouders en de leerling een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons. In dit gesprek worden de specifieke wensen en/of problemen van de leerling en de ouders besproken.

Wij stellen daarna een zo effectief mogelijk pakket voor de leerling samen, afgestemd op zijn of haar behoeften.

Op maandag tot en met vrijdag zijn de leerlingen welkom vanaf 14:30 uur om alvast zelfstandig aan de slag te gaan. Vanaf 15:30 tot 18:30 zijn de huiswerkbegeleiders aanwezig. Halverwege de middag is er tijd voor een kopje thee of soep en een lekkere versnapering.

Naast vakinhoudelijke begeleiding, is bij de jongere kinderen veel aandacht voor het inplannen van huiswerk. In een aparte ruimte kunnen leerlingen ongestoord, 1-op-1 worden overhoord.

De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door studenten. Zij  staan dicht bij de stof en de leerlingen. Studenten zijn makkelijk te benaderen voor de leerlingen. Zij  hebben daarbij vaak dezelfde leermethodes gebruikt als de leerlingen zelf. Ze weten hoe het wel en niet moet.

Extra service is altijd mogelijk. Ouders kunnen de vinger aan de pols houden. Doormiddel van maandelijkse overzichten en verslagen worden ouders dan op de hoogte gehouden van de voortgang van hun kind. Zo kunnen ouders op de voet volgen wat de resultaten en vorderingen van hun kind(eren) zijn.

Indien gewenst is intensievere begeleiding mogelijk. Denk daarbij aan wekelijks telefooncontact, hulp bij vakkenpakketkeuze of contact met een coördinator op school.