Kosten voor huiswerkbegeleiding

  • Een middag in de week a €100,- per maand
  • Twee middagen in de week a €180,- per maand
  • Drie middagen in de week a €240,- per maand
  • Vier middagen in de week a €290,- per maand

De leerlingen zijn welkom vanaf 14:30 tot 18:30 en de begeleiders zijn vanaf 15:30 aanwezig om hen te helpen met hun huiswerk en/of moeilijke stof.

Opzeggen kan alleen geschieden voor de laatste dag van de maand. In de maanden juli en augustus en tijdens de schoolvakanties vindt er geen huiswerkbegeleiding plaats. Voor gemiste huiswerkbegeleiding wordt er geen geld gerestitueerd.